website templates free download

Dojazd do klienta

Dojazd do klienta

  • Z oczywistych powodów, takich jak specyfika urządzeń gazowych, wszelkie naprawy i przeglądy dokonywane są w miejscu zainstalowania urządzenia, tj. u klienta.
  • Dojazd do klienta mającego siedzibę na terenie powiatu piaseczyńskiego wliczony jest w cenę naprawy, przeglądu.
  • Nie dotyczy to przypadków, kiedy klient zrezygnuje ze świadczenia usługi przed jej wykonaniem, a po przyjeździe serwisanta. W takich przypadkach pobierana jest opłata za dojazd w wysokości 0,90 zł/km (netto). Opłata za dojazd pobierana jest również w przypadku wezwania serwisu w celu konsultacji bądź dokonania diagnozy urządzenia, bez późniejszego zlecenia naprawy.
  • Jeżeli z powodu braku możliwości technicznych leżących po stronie serwisu, naprawa nie zostanie dokonana podczas pierwszej wizyty serwisanta, kolejny przyjazd do klienta, w ramach tej samej naprawy, obciąża serwis.
  • Koszt dojazdu do klienta liczony jest na podstawie urządzenia GPS, a w przypadku braku adresu w bazie urządzenia na podstawie mapy internetowej www.google.pl
TOMGAZ

Konstancin-Jeziorna
przegląd, konserwacja, naprawa
kotłów centralnego ogrzewania

Dane kontaktowe

Tomasz Sałyga
Email: info@tomgaz.pl
Telefon: 698-657-902

Łącza

Beretta 
Vaillant